Systemintegration gör onlinehandel möjligt

För att en onlinehandel ska kunna fungera på bästa möjliga sätt, krävs det att alla tillhörande system är väl integrerade med varandra. För att på bästa sätt integrera allt bör man använda sig av en integrationsmotor för systemintegration. Med en integrationsmotor samlas alla system till ett, detta förenklar både hanteringen så väl som översikten på hela arbetsflödet. Det viktigaste är att man väljer en integration som kopplar allt till en central del, att bara koppla ihop alla system med varandra är inte optimalt. Detta då översikten så väl som hanteringen blir svårare ifall alla system är kopplade direkt med varandra. Det blir också en väldans massa kopplingar, som bara gör det krångligare ju mer system som kopplas ihop. Behöver man till exempel koppla in ett nytt system efter några månader, måste detta system kopplas till alla andra system i integrationen. Då är det mycket smidigare, tidseffektivt och smartare att ha en central del att koppla allt till.

Vad för system som används kan skilja sig en aning från företag till företag, men alla seriösa e-handlare behöver system för saker som leverans och transport, kommunikation, lagerstatus, fakturahantering, med mera. Då e-handeln fortfarande växer kommer ännu fler system att vara nödvändiga. Har man då från början redan en påbörjad integrationslösning för att samla och hantera allt, kommer integrationen av nya system att vara enkelt. Skulle det bli fel någonstans i arbetsflödet går det snabbt att se vart felet kommer ifrån. Att hitta fel är möjligt även utan integration men då måste man leta igenom varje system för sig, vilket kostar både tid och pengar. Tar det långt tid att lösa problemet på grund av att det inte går att hitta vart felet ligger, drabbas både företaget och kunderna.

Så alla som arbetar med e-handel, skaffa systemintegration om ni inte redan har gjort så.

Kommentarer är stängda.