Auktoriserad revisor

Vad gör egentligen en revisor och hur blir du auktoriserad så du har rätt att kalla dig för ”auktoriserad revisor”? Jag har pratat med en auktoriserad revisor i Borås om hur hon blev utbildad och färdig att praktisera yrket. Hon berättar att hon först arbetade under några år som revisor innan hon tog steget vidare att bli auktoriserad. Det första man ska göra när man känner sig mogen att ta steget vidare i karriären är att ta en revisorsexamen samt därefter ansöka om att få bli medlem i FAR. För att bli medlem måste du först ha fått en godkänd revisorsexamen och ansöka om auktorisation hos Revisorsinspektionen.

Vägen till auktoriserad revisor

För att man överhuvudtaget ska få skriva provet som krävs för examen så måste man ha både teoretisk och praktisk utbildning först. Detta är förvisso ganska flexibelt då en del av ämnesområdena kan läsas in vid ett revisionsföretag om detta har en godkänd utbildningsplan. Däremot har själva provet inte ändrats, så den som vill bli auktoriserad revisor måste fortfarande klara samma kunskapsprov som tidigare och då finns det fler krav som måste uppfyllas innan du får lov att göra provet.

Revisorsexamen krav

Det som krävs för att du ska få vidareutbilda dig till en auktoriserad revisor är att du ska ha en teoretisk utbildning som består dels av en kandidatexamen i valfritt ämne och dels av studier inom obligatoriska ämnesområden. Utbildningskraven har ändrat sig något men om du har tänkt att göra provet 2025 eller senare gäller endast de nya utbildningskraven.

Ett annat krav är att den som vill läsa vidare ska ha arbetat minst tre år på en revisionsbyrå eller ha minst tre års praktisk utbildning under handledning av en auktoriserad revisor. Hos FAR hittar du en utbildningsstege som är framtagen och anpassad utifrån en normal utvecklingstakt och med en examen inom företagsekonomi.